Prohlášení o zpracování osobních údajů

Cílem tohoto prohlášení je informovat o zpracování osobních údajů, ke kterému dochází v souvislosti s návštěvou webových stránek správce  a zároveň odeslání poptávkového formuláře.

Používáme soubory cookies a to pouze k měření na webu. (Google Analytics)

Odeslání poptávkového formuláře – zde potencionální zákazník vyplní údaje pro poptávku.

Tyto údaje slouží pouze pro účely plnění budoucí smlouvy ve smyslu oprávněného zájmu obou stran.

K těmto údajům mají přístup oprávnění zaměstnanci společnosti, případně partneři.

a)    Další práva spojená s ochranou osobních údajů

b)   Každý uživatel našich webových stránek má zároveň tyto práva.

1)    právo na informace o prováděném zpracování jeho osobních údajů,

2)    právo na přístup k jeho osobním údajům

3)    právo na opravu jeho osobních údajů,

4)    a další práva, zejména právo požadovat vysvětlení ve spojení s prováděným zpracováním osobních údajů, stejně jako právo požadovat, aby Správce provedl příslušnou opravu či doplnění osobních údajů dotčené osoby (a to vč. případné blokace či likvidace jejích osobních údajů).

5)    Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

c)    Dotazy či prosbu o výmaz se mohou dotčené osoby obracet skrze kontakty uvedené níže.

AGENTURA VERONA